Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9

НАЦИОНАЛЕН КОНСЕНСУС за механична тромбектомия при остър исхемичен мозъчен инсулт

Консенсусът е обсъден и приет на 1 октомври 2016 г. по време на Втория национален конгрес на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие.

Консенсусът обобщава международните и националните критерии за ендоваскуларно и невроинтервенционално лечение на болни с остър исхемичен мозъчен инсулт и възможностите за приложението им в Република България.

Протоколът се базира на информация от значими рандомизирани проучвания за ендоваскуларно лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт, техните предимства и недостатъци (ангиографски, ендоваскуларни и клинични) за минимизиране на пациентския риск. Посочени са задължителните критерии за обучение и сертифициране на ендоваскуларните специалисти, показанията и противопоказанията за провеждане на процедурата, видовете методи и общата организация за ендоваскуларно лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт и центровете за интервенционални процедури.

Прочети повече >

 

.........................................................................................................................................................................................................................        .. .....

Присъеденете се към БДЕТ

Българското дружество за ендоваскуларна терапия подкрепя съвместните усилия на инвазивни кардиолози, съдови хирурзи, образни специалисти, неврохирурзи, ангиолози и невролози за обединение в мултидисциплинарна съсловна организация, която да създаде единен стандарт за лечение заболяванията на периферната съдова система. Посредством обучение, изграждане на стандарти и протоколи за работа заедно специалистите ще работят за утвърждаването на авангардните медицински практики и достижения в световeн мащаб. Друга основна задача пред Българското дружество за ендоваскуларна терапия е да подготви лекарите в България за прилагането на съвременните инвазивни техники, чрез редица обучителни мероприятия като курсове за придобиване на квалификация, на които те ще бъдат сертифицирани като специалисти по ендоваскуларна медицина. Членовете на БДЕТ ще бъдат активни в популяризирането на методите и тяхната значимост с оглед широкото им въвеждане в практиката.

Членството в Българското дружество за едноваскуларна терапия е ценен инструмент, който ще ви помогне да бъдете в течение с променящите се тенденции в сферата на ендоваскуларните интервенции. Въпреки че има много причини да се присъедините към БДЕТ, никоя не може да бъде по-важна от осигуряването на по-добра грижа за пациентите ви. От гайдлайни до актуални обучения и директен контакт с колеги, БДЕТ ви предоставя ресурсите, които са ви необходими, за да извършвате най-авангардните и утвърдени интервенционални техники при лечението.

........................................................................................................................................................................................................................       ........