Библиотека

Библиотеката ни е постянно обновяващ се ресурс в услуга на специалисти, студенти и обучителни програми. 

Всички ние сме тук с призвание да  учим, споделяме и предаваме опит.

Учебници

вижте повече →

Научни статии

вижте повече →

Клинични случаи

вижте повече →

как да публикувам

Само членове на БДЕТ могат да изпращат учебници, статии, клинични случаи. Ръководството  на дружеството разглежда одобрява и изпраща обратна връзка 

Българско дружество по еднваскулрна терапия е член на Световната Организация на ендоваскуларните специалисти (ISEVS)

СЛЕДВАЙТЕ НИ

design by Syreia+

© 2019  BSET.bg