Специалистите с мисия

Посредством обучение, изграждане на стандарти и протоколи за работа заедно ние работим за утвърждаването на авангардните медицински практики и достижения в световeн мащаб за по-добра фгрижа за пациента.

Стани член

Условия за членство

Събития и обучения

Последни новини

Библиотека

Бъди информиран

Bulgarian Society for Endovascular Therapy

П О К А Н А
за

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОВАСКУЛАРНА ТЕРАПИЯ

english >

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОВАСКУЛАРНА ТЕРАПИЯ”, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Лозенец, бул. Н. Вапцаров, №51Б, п.к.1407, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 18 януари (вторник) 2022 година от 17:00 ч. в зала „Овална“ в Български Червен Кръст, приземен етаж, със следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 10.2019 – 10.2021 г.
  2. Предложения за актуализиране на Устава.
  3. Избор на Председател на дружеството.
  4. Избор на Управителен съвет.
  5. Приемане на нови членове в дружеството.
  6. Разни

Всички членове на дружеството се канят да присъстват лично или чрез упълномощени представители на Общото събрание.

Никоя мечта не е твърде малка

Членство в БДЕТ е ценен инструмент, за да сте в крак с променящите се тенденции в сферата на ендоваскуларните интервенции. Въпреки, че има много причини да се присъедините към БДЕТ, никоя не може да бъде по-важна, отколкото по-добра грижа за пациентите ви. От гайдлайни до актуални обучения и директен контакт с колеги, БДЕТ ви предоставя ресурсите, които са ви необходими за да осигурите най-авангардните и утвърдени процедури на своите пациенти.

Стани член

БСЕТ е обединение в мултидисциплинарна съсловна организация, която да създаде единен стандарт за лечение заболяванията на периферната съдова система.

Специалисти в сферата на:

5

инвазивна кардиология

5

съдовa хирургия

5

образна диагностика

5

неврохирургия

5

ангиология

5

неврология

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БДЕТ

П О К А Н Аза ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОВАСКУЛАРНА ТЕРАПИЯ Управителният съвет на “БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОВАСКУЛАРНА ТЕРАПИЯ”, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Лозенец, бул. Н. Вапцаров, №51Б, п.к.1407, на...

read more

Ендовасуларни операции се извършват годишно в България

Акредитирани специалисти за 2018 година

Конгреса Balkan Еndovascular Course and ISEVS

и повече спасени живота с превенция и екноваскуларна терапия

Нашите партньори

Свържете се с нас

5 + 9 =

Българско дружество по еднваскулрна терапия е член на Световната Организация на ендоваскуларните специалисти (ISEVS)

СЛЕДВАЙТЕ НИ

design by Syreia+

© 2019  BSET.bg