ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БДЕТ

П О К А Н Аза ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОВАСКУЛАРНА ТЕРАПИЯ Управителният съвет на “БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОВАСКУЛАРНА ТЕРАПИЯ”, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Лозенец, бул. Н. Вапцаров, №51Б, п.к.1407, на...