книга 4

Ендоваскуларно лечение на заболявания на аортата

agsdi-file-pdf download УЧЕБНИК ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА АОРТАТА ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА АОРТАТА Аневризма на торакалната Аорта (ТАА) Истинската аневризма на торакалната аорта се дефинира, като абнормна дилатация над 50% от нормалният...